Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den registeransvarige i den mening som avses i dataskyddslagarna, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är:

Mallorca Uthyrning Proffs S.L.

Dina rättigheter som dataperson

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls av vårt dataskyddsombud:

  • Information om dina uppgifter som lagras av oss och deras behandling (artikel 15 GDPR),
  • Rättelse av felaktiga personuppgifter (artikel 16 i GDPR),
  • Radering av dina uppgifter som lagras av oss (art. 17 GDPR),
  • Begränsning av databehandling, om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (artikel 18 i GDPR),
  • Invändning mot att vi behandlar dina uppgifter (artikel 21 i GDPR) och
  • Dataportabilitet, förutsatt att du har samtyckt till databehandling eller har ingått ett avtal med oss (artikel 20 GDPR).

Om du har gett oss ditt samtycke kan du återkalla det när som helst med verkan för framtiden.

Du kan när som helst kontakta en tillsynsmyndighet med ett klagomål, t.B. den behöriga tillsynsmyndigheten i den federala staten på din bosättningsort eller den myndighet som ansvarar för oss som ansvarigt organ.

En förteckning över tillsynsmyndigheter (för den icke-offentliga sektorn) med adress finns på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

 

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone, etc.) när du besöker vår webbplats.

Du kan radera enskilda cookies eller hela cookie-inventeringen. Dessutom kommer du att få information och instruktioner om hur du tar bort dessa cookies eller blockerar deras lagring i förväg. Beroende på leverantören av din webbläsare hittar du nödvändig information under följande länkar:

Lagringsperiod och använda cookies:

Om du tillåter oss att använda cookies via dina webbläsarinställningar eller samtycke kan följande cookies användas på våra webbplatser:

 

Tekniskt nödvändiga cookies

Typ och syfte med behandlingen:

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den anropande webbläsaren kan identifieras även efter en sidändring.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användare. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.

Vi behöver cookies för följande applikationer:

 

Rättslig grund och berättigat intresse:

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.6. 1 tänd. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en användarvänlig design av vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara leverantörer av tekniska tjänster som fungerar som personuppgiftsbiträden för drift och underhåll av vår webbplats.

 

Tillhandahållande krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan dessa uppgifter är dock tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats inte garanterad. Dessutom kan enskilda tjänster vara otillgängliga eller begränsade.

Motsägelse

Läs informationen om din rätt att invända enligt artikel 21 GDPR nedan.

 

Nyhetsbrev

Typ och syfte med behandlingen:

För leverans av vårt nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter som överförs till oss via en indatamask.

För en effektiv registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att kontrollera att en registrering faktiskt görs av ägaren till en e-postadress använder vi förfarandet ”dubbel opt-in”. För detta ändamål loggar vi registreringen för nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemejl och mottagandet av det svar som begärs här. Inga ytterligare uppgifter kommer att samlas in.

Rättslig grund:

På grundval av ditt uttryckligen givna samtycke (artikel 6.1 lit. en GDPR) kommer vi regelbundet att skicka dig vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till din angivna e-postadress.

Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst med verkan för framtiden. I varje nyhetsbrev hittar du en motsvarande länk. Dessutom kan du när som helst avsluta prenumerationen direkt på denna webbplats eller informera oss om din återkallelse via kontaktalternativet som ges i slutet av denna dataskyddsinformation.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

 

Överföring från tredje land:

De insamlade uppgifterna får behandlas. överföras till följande tredje land:

Nej

Följande dataskyddsgarantier finns tillgängliga:

 

Lagringsperiod:

I detta sammanhang kommer uppgifterna endast att behandlas så länge motsvarande samtycke har erhållits. Därefter kommer de att raderas.

Tillhandahållande krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, enbart på grundval av ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka dig vårt nyhetsbrev utan ditt samtycke.

Återkallande av samtycke:

Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst med verkan för framtiden. Avregistrering kan begäras via länken i varje e-postmeddelande eller från det dataskyddsombud som anges nedan eller den person som ansvarar för dataskydd.

 

Kontakt

Typ och syfte med behandlingen:

De uppgifter du anger lagras för individuell kommunikation med dig. Detta kräver att en giltig e-postadress och ditt namn tillhandahålls. Detta tjänar till att tilldela begäran och sedan svara på den. Det är valfritt att specificera ytterligare data.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.6.1 lit. f GDPR).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det möjligt för dig att kontakta oss på ett okomplicerat sätt. Dina uppgifter kommer att lagras i syfte att behandla begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära ett erbjudande kommer de uppgifter som anges i kontaktformuläret att behandlas för att genomföra föravtalsåtgärder (artikel 6.6.1 lit.b GDPR).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

 

Överföring från tredje land:

De insamlade uppgifterna får behandlas. överföras till följande tredje land:

Nej

Följande dataskyddsgarantier finns tillgängliga:

 

Lagringsperiod:

Data kommer att raderas senast 6 månader efter behandlingen av begäran.

Om ett avtalsförhållande uppstår omfattas vi av de lagstadgade lagringsperioderna i enlighet med den tyska handelskoden (HGB) och raderar dina uppgifter efter utgången av dessa perioder.

Tillhandahållande krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock endast behandla din begäran om du förser oss med ditt namn, din e-postadress och orsaken till begäran.

 

Användning av Google Analytics

Om du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan: ”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, det vill säga textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men på grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns under https://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://policies.google.com/?hl=de.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

De uppgifter som skickas av oss och länkas till cookies, användar-ID (t.B. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Radering av uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden.

Återkallande av samtycke:

Du kan förhindra spårning av Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på den här länken. En opt-out-cookie installeras på din enhet. Detta förhindrar google analytics insamling för den här webbplatsen och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien förblir installerad i din webbläsare.

Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.

Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera plugin-programmet för webbläsare som finns tillgängligt under följande länk: Lägg till i webbläsaren för att inaktivera Google Analytics.

 

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsmetoder (t.B SSL) via HTTPS.

 


Information om din rätt att invända enligt artikel 21 GDPR

Rätt att invända från fall till fall

Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som grundar sig på artikel 6. 1 tänd. f GDPR (databehandling på grundval av intresseavvägning). Detta gäller även profilering baserad på denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4 nr 4 GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Mottagare av en invändning

Mallorca Uthyrning Proffs S.L.


Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid uppfyller gällande rättsliga krav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.B. när nya tjänster införs. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller sedan för ditt nya besök.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

info@mallorca-miet-profis.de

Integritetspolicyn skapades med hjälp av activeMind AG, experterna på externa dataskyddsombud (version #2020-09-30).