Avtryck

Uppgifter enligt § 5 TMG

Mallorca Uthyrning Proffs S.L.
Calle Joan Miro 82
07015 Palma

Representerad av:
Katja Schrapel

Kontakt

Telefon: +34 637 12 80 58
E-post: info@el-terreno-immo.com

MOMS-ID

Momsidentifikationsnummer enligt § 27 en omsättningsskattelag:
ESB57750192

EU:s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress finns ovan i avtrycket.

Konsumenttvistlösning/Universell skiljenämnd

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7 Abs.1 TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då man känner till en viss överträdelse. När vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte igenkännligt vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för lagöverträdelse. När vi blir medvetna om rättsliga överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, behandling, distribution och alla former av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätt kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören, observeras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet markeras innehåll från tredje part som sådant. Om du ändå blir medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi om ett motsvarande meddelande. När vi blir medvetna om juridiska överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.